Sidhuvudbild

Föräldrakooperativet

Föräldrakooperativet Dundrets Förskola

Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ utformat som en ekonomisk förening. Styrelsen är huvudman för verksamheten och driver förskolan utifrån skollagen och övriga riktlinjer och förordningar. Styrelsen tar ansvar för att de yttre förutsättningarna finns för att driva verksamheten. Förskolan har en förskolechef som har ansvar för att den pedagogiska verksamheten lever upp till skollag och förordningar. Det är vår erfarna och utbildade personal som planerar och genomför den pedagogiska verksamheten.

utebilder5.jpg

Alla föräldrar är medlemmar i kooperativet och är med och driver föreningen på olika sätt. Alla förväntas ingå i aktuella grupper och kontinuerligt medverka under planerade insatser tillsammans med andra föräldrar samt någon gång under tiden på förskolan sitta i styrelsen. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet för att sitta i styrelsen, utan vi hjälps åt och lär oss tillsammans under resans gång genom nya erfarenheter och kurser. Familjer på Dundrets förskola följer ett ansvarsveckoschema. Hur många veckor familjen har ansvarsvecka varierar beroende på terminens längd och hur många familjer som finns på förskolan, mellan två till fem ansvarsveckor per termin. Då familjen är aktiv i styrelsen har man en ansvarsvecka per termin. Under ansvarsveckorna har man tillsammans med en annan familj två dagars kvällsstädning var och en dag gemensamt samt två dagars där man ansvarar för upphämtning av matkassar. Samma familjer har också avlösning en eftermiddag varje vecka då personalen planerar gemensamt från kl. 15.00. Ett gott samarbete mellan dessa två familjer underlättar och gör detta möjligt. Det bidrar också till en stark sammanhållning och gemenskap i kooperativet. Alla nya familjer erbjuds en fadderfamilj som ser till att man känner sig välkommen, trygg samt informerad om vad som händer i på och kring förskolan.

079.JPG

Föräldrarnas insatser gör det möjligt för verksamheten att skapa ett unikt sammanhang där personal, barn och föräldrar samverkar för barnens bästa där delaktighet och inflytande är viktiga ledord.