Sidhuvudbild

Om oss

Dundrets förskola i ur och skur är en förskola för en trygg och utvecklande barndom.

Utomhuspedagogik
Verksamheten på Dundrets förskola bygger på Friluftsfrämjandets I ur och skur-pedagogik. Här står rörelseglädje, utevistelse samt upplevelsebaserat och medupptäckande lärande i centrum. Genom friluftsliv, lek, rörelse och naturupplevelser med alla sinnen ger vi barnen starten på en livslång relation till naturen och en hälsosam livsstil.

Naturen – världens bästa klassrum
På Dundrets förskola lär sig barnen om naturen och hur vi ska göra för att värna den. Barnen är med och källsorterar, återanvänder och komposterar. Vi har tillgång till odlingslotter där barnen får plantera och skörda. Hemma på gården finns en grillkåta, skog med hinderbana, skidspår och isbana.

Lokaler och maten
Givetvis har vi också en stimulerande inomhusmiljö där barnen har stora ytor för lek och kunskapande. Det är även där vi äter de flesta måltider, som tillagas av vår egna skickliga kokerska. Mat som i största möjliga mån är tillagad på ekologiska och/eller närproducerade varor.

Föräldrakooperativ
Förskolan drivs genom ett föräldrakooperativ. Det innebär att alla familjer bidrar till verksamheten genom ansvarsveckor och gemensamma fixardagar. Detta ger dig som förälder en unik inblick och påverkansmöjlighet i ditt barns liv på förskolan. Dessutom lär du känna barnets lekkamrater och andra engagerade föräldrar.

Kort och gott är Dundrets förskola I ur och skur en förskola där engagerade föräldrar hämtar sina barn med rödrosiga kinder från bus och lek, i overaller som luktar skog.Förskolechef:
Helén Eriksson Tajik, tel: 0970-14210,
Styrelseordförande:
Viktoria Karlgren tel: 073-045 56 31

Kontaktuppgifter

hitta_till_dundretsforskola.jpg Adress:
Dundrets förskola
Rallarrosen 4 O
98235 Gällivare

Telefonnummer:
0970-14210