Sidhuvudbild

Verksamheten

Dundrets Förskola är en certifierad I Ur och Skur-förskola som genomför sin verksamhet utifrån Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik. Detta innebär att vi vistas mycket utomhus där använder oss av vår natur och omgivande miljö för att förverkliga de mål som förskolan skall leva upp till enligt Lpfö18, Läroplan för förskolan. Det pedagogiska arbetet tar avstamp i hur barnens utveckling och lärande bäst förverkligas och utifrån det planeras verksamheten. Eftersom vi är en I Ur och Skur-förskola är verksamheten variationsrik då den ständigt förhåller sig till väder och årstider. Under vissa dagar kan vi vara ute en hel dag, medan andra dagar endast korta stunder.

utebilder7.jpg

Det mesta går att göra ute, men barn behöver också få tillgång till stimulerande aktiviteter inomhus då vi arbetar med exempelvis visst skapande eller konstruktion, eller fördjupar oss inom något särskilt område. Vi utgår ifrån barnens behov och intressen när vi utformar verksamheten. Vår vår vision är: Ett upplevelsebaserat lärande för en hållbar utveckling i praktiken. Det innebär att vi försöker skapa lärprocesser för barnen både i en stimulerande inne- och utemiljö, vilka vi kontinuerligt utvecklar för att kunna stimulera barnens kunskaper och förmågor.

utebilder14.jpg

Verksamheten genomsyras av en miljömedvetenhet för en hållbar utveckling. Vi tror att om barnen utvecklar kunskaper och förmågor rörande natur, miljö och klimat samt en förtrogenhet med att vistas ute i naturen vill de också värna om den som vuxna.

022.JPG

I vår verksamhet har vi utbildade I ur och Skur-pedagoger som varje vecka genomför friluftsfrämjandets skogskolor:
SkogsMulle (5-6 år), Skogsknytte (3-4 år) och Skogsknopp (1-3 år). Under vintersäsongen får barnen även utbildning i Skrinna och Lagge, det vill säga Friluftsfrämjandets skid- och skridskoskolor. Vi har en egen skridskobana samt egna skidspår i anslutning till förskolan som gör att barnen tidigt utvecklar intresse för skidor och skridskor och att de också själva kan ta initiativ till dessa aktiviteter korta eller längre stunder.

utebilder13.jpg

Vi dokumenterar vår verksamhet kontinuerligt i ett dokumentationsverktyg, appen Tyra, vilket gör att föräldrarna kan följa vad som händer på förskolan och se utveckling och lärande för sitt eget barn. Förskolan har en egen kokerska som lagar mat från närproducerade och ekologiska råvaror. Vi odlar också en del av våra egna grönsaker i vår köksträdgård och vår odlingslott samt sätter potatis varje vår i Abborrträsk.

vinter3.jpg

Läs gärna mer om ur och skur i förskolan här:
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-och-skur/for-vardnadshavare/

utebilder8.jpg